STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-142132THLBình thường 
BQ-142232NVLBình thường 
BQ-142333CMT8Đã bán921
BQ-142433THLBình thường 
BQ-142533THLBình thường 
BQ-142633NVLBình thường 
BQ-142734CMT8Bình thường 
BQ-142834NVLBình thường 
BQ-142935CMT8Bình thường 
BQ-1421035THLBình thường 
BQ-1421135NVLBình thường 
BQ-1421235NVLBình thường 
BQ-1421336CMT8Đã bán18367
BQ-1421436THLBình thường 
BQ-1421538CMT8Bình thường 
BQ-1421639NVLBình thường 
BQ-1421741THLBình thường 
BQ-1421845CMT8Bình thường 
BQ-1421934CMT8Bình thường 
BQ-1422034CMT8Đã bán25570
BQ-1422134CMT8Bình thường 
BQ-1422236CMT8Bình thường 
BQ-1422337CMT8Bình thường 
BQ-1422437CMT8Bình thường