STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-140133CMT8Bình thường 
BQ-140233THLBình thường 
BQ-140333NVLBình thường 
BQ-140434CMT8Bình thường 
BQ-140534CMT8Bình thường 
BQ-140634CMT8Bình thường 
BQ-140734THLBình thường 
BQ-140834THLBình thường 
BQ-140934NVLBình thường 
BQ-1401034NVLBình thường 
BQ-1401135CMT8Bình thường 
BQ-1401235CMT8Bình thường 
BQ-1401335THLBình thường 
BQ-1401435NVLBình thường 
BQ-1401536CMT8Bình thường 
BQ-1401636CMT8Bình thường 
BQ-1401736THLBình thường 
BQ-1401836NVLBình thường 
BQ-1401938CMT8Bình thường 
BQ-1402040THLBình thường 
BQ-1402140NVLĐã bán8789
BQ-1402240NVLBình thường 
BQ-1402342THLBình thường 
BQ-1402444CMT8Bình thường