STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-135132CMT8Bị mất 
BQ-135230CMT8Bình thường 
BQ-135334CMT8Bị mất 
BQ-135434CMT8Bình thường 
BQ-135535CMT8Bình thường 
BQ-135639CMT8Bị mất 
BQ-135741CMT8Bình thường 
BQ-135833CMT8Bình thường 
BQ-135933CMT8Bình thường 
BQ-1351034CMT8Bình thường 
BQ-1351134CMT8Bình thường 
BQ-1351235CMT8Bình thường 
BQ-1351335CMT8Bình thường 
BQ-1351435CMT8Bình thường 
BQ-1351536CMT8Bình thường 
BQ-1351636CMT8Đã bán2142
BQ-1351740CMT8Bình thường 
BQ-1351834CMT8Bình thường 
BQ-1351933CMT8Bình thường 
BQ-1352035CMT8Bị rách - hỏng 
BQ-1352133CMT8Bị mất8202
BQ-1352233CMT8Đã bán13112