STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-133132CMT8Bình thường 
BQ-133233THLBình thường 
BQ-133333THLBình thường 
BQ-133433CMT8Bình thường 
BQ-133534THLBị mất19648
BQ-133634CMT8Bình thường 
BQ-133735THLBình thường 
BQ-133835CMT8Bình thường 
BQ-133936THLBình thường 
BQ-1331038THLBình thường 
BQ-1331140CMT8Bình thường 
BQ-1331241THLBình thường 
BQ-1331344CMT8Bình thường 
BQ-1331435THLBình thường 
BQ-1331534CMT8Đã bán8202
BQ-1331635CMT8Đã bán2561
BQ-1331736CMT8Đã bán1546
BQ-1331833CMT8Đã bán5478
BQ-1331931THLBình thường 
BQ-1332035THLBình thường