STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-130133CMT8Bình thường 
BQ-130233CMT8Bình thường 
BQ-130334CMT8Bình thường 
BQ-130435CMT8Bình thường 
BQ-130535CMT8Bình thường 
BQ-130635CMT8Bình thường 
BQ-130735CMT8Bình thường 
BQ-130835CMT8Bình thường 
BQ-130936CMT8Bị mất14536
BQ-1301036THLBình thường 
BQ-1301136THLBình thường 
BQ-1301237CMT8Bình thường 
BQ-1301337CMT8Bình thường 
BQ-1301437CMT8Bình thường 
BQ-1301538CMT8Bình thường 
BQ-1301638CMT8Bình thường 
BQ-1301739CMT8Bình thường 
BQ-1301833THLBình thường 
BQ-1301933THLBình thường 
BQ-1302033CMT8Bình thường 
BQ-1302134THLBình thường 
BQ-1302234THLBình thường 
BQ-1302334THLBình thường 
BQ-1302434THLBình thường 
BQ-1302534CMT8Bình thường 
BQ-1302634CMT8Bình thường 
BQ-1302735THLBình thường 
BQ-1302835THLBình thường 
BQ-1302935THLBình thường 
BQ-1303035THLBình thường 
BQ-1303135THLBình thường 
BQ-1303237THLBình thường 
BQ-1303337CMT8Bình thường 
BQ-1303438THLBình thường 
BQ-1303538CMT8Bình thường 
BQ-1303638CMT8Bình thường 
BQ-1303738CMT8Bình thường 
BQ-1303840CMT8Bị rách - hỏng 
BQ-1303933CMT8Bình thường 
BQ-1304033CMT8Đã bán25171
BQ-1304133CMT8Đã bán18108
BQ-1304234CMT8Bình thường 
BQ-1304334CMT8Bình thường 
BQ-1304434CMT8Bình thường 
BQ-1304535CMT8Bị mất 
BQ-1304636CMT8Bình thường 
BQ-1304737CMT8Bình thường 
BQ-1304840CMT8Bình thường 
BQ-1304940CMT8Bình thường 
BQ-1305040CMT8Bình thường