STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-128134CMT8Bình thường 
BQ-128236CMT8Bình thường 
BQ-128333CMT8Bình thường 
BQ-128432CMT8Bình thường 
BQ-128532CMT8Bình thường 
BQ-128633CMT8Đã bán1788
BQ-128734CMT8Bình thường 
BQ-128835CMT8Bình thường 
BQ-128932CMT8Bình thường 
BQ-1281032CMT8Bình thường 
BQ-1281132CMT8Bình thường 
BQ-1281234CMT8Bình thường 
BQ-1281335CMT8Bình thường 
BQ-1281432CMT8Bình thường 
BQ-1281533CMT8Bình thường 
BQ-1281638CMT8Bình thường 
BQ-1281734CMT8Bình thường 
BQ-1281836CMT8Bình thường 
BQ-1281932CMT8Bình thường