STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-124132CMT8Bình thường 
BQ-124232CMT8Bình thường 
BQ-124331THLBình thường 
BQ-124433CMT8Bình thường 
BQ-124534CMT8Đã bán25843
BQ-124634CMT8Bình thường 
BQ-124734THLBình thường 
BQ-124835CMT8Bị mất 
BQ-124935THLBình thường 
BQ-1241039NVLBình thường 
BQ-1241134THLBình thường 
BQ-1241236CMT8Bình thường 
BQ-1241332THLBị mất 
BQ-1241432NVLĐã bán5181
BQ-1241532NVLBình thường 
BQ-1241634NVLBình thường 
BQ-1241734NVLBình thường 
BQ-1241835THLBị mất 
BQ-1241935NVLBình thường 
BQ-1242035NVLBình thường 
BQ-1242136THLBình thường