STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-123132THLBình thường 
BQ-123233CMT8Bình thường 
BQ-123334CMT8Bình thường 
BQ-123434CMT8Bình thường 
BQ-123534THLBình thường 
BQ-123634THLBình thường 
BQ-123734NVLBình thường 
BQ-123835CMT8Bình thường 
BQ-123936CMT8Đã bán18367
BQ-1231036THLBình thường 
BQ-1231136NVLBình thường 
BQ-1231237CMT8Bình thường 
BQ-1231341CMT8Bình thường 
BQ-1231441THLBình thường 
BQ-1231542CMT8Bị mất 
BQ-1231642NVLBình thường 
BQ-1231734NVLBình thường 
BQ-1231837THLBình thường 
BQ-1231937NVLBình thường 
BQ-1232038THLBình thường 
BQ-1232138NVLBình thường 
BQ-1232235NVLBình thường