STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-120132CMT8Bình thường 
BQ-120234CMT8Bình thường 
BQ-120335CMT8Bình thường 
BQ-120435CMT8Bình thường 
BQ-120537CMT8Bình thường 
BQ-120638CMT8Bình thường 
BQ-120738THLBình thường 
BQ-120838THLBình thường 
BQ-120939CMT8Bình thường 
BQ-1201041THLBình thường 
BQ-1201134THLBình thường 
BQ-1201234THLBình thường 
BQ-1201335THLBình thường 
BQ-1201436THLBình thường 
BQ-1201533THLBình thường 
BQ-1201636CMT8Bình thường