STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-114132NVLBình thường 
BQ-114233NVLBình thường 
BQ-114333NVLBình thường 
BQ-114434NVLBình thường 
BQ-114534NVLBình thường 
BQ-114634NVLBình thường 
BQ-114734NVLBình thường 
BQ-114835NVLBình thường 
BQ-114935NVLBình thường 
BQ-1141035NVLBình thường 
BQ-1141135NVLBình thường 
BQ-1141236NVLBình thường 
BQ-1141336NVLBình thường 
BQ-1141438NVLBình thường 
BQ-1141536NVLBình thường 
BQ-1141638NVLBị mất 
BQ-1141739NVLBình thường 
BQ-1141840NVLBình thường