STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-113134CMT8Đã bán5922
BQ-113236CMT8Bị mất 
BQ-113340THLBình thường 
BQ-113442CMT8Đã bán21334
BQ-113533CMT8Đã bán5922
BQ-113633CMT8Đã bán5922
BQ-113733CMT8Đã bán5922
BQ-113833CMT8Đã bán5922
BQ-113934CMT8Đã bán5922
BQ-1131035CMT8Đã bán5922
BQ-1131135CMT8Đã bán12871
BQ-1131235CMT8Đã bán5922
BQ-1131336CMT8Đã bán304
BQ-1131436CMT8Đã bán5922
BQ-1131536CMT8Đã bán5922
BQ-1131631CMT8Bình thường 
BQ-1131732CMT8Bình thường30888
BQ-1131832THLBình thường 
BQ-1131933THLBình thường 
BQ-1132033CMT8Đã bán7738
BQ-1132133THLBị mất 
BQ-1132233THLBình thường 
BQ-1132334CMT8Bình thường 
BQ-1132434CMT8Bình thường 
BQ-1132534THLĐã bán17464
BQ-1132634THLĐã bán24802
BQ-1132735CMT8Bình thường 
BQ-1132835THLBình thường 
BQ-1132935THLBình thường 
BQ-1133035THLBình thường 
BQ-1133133CMT8Bình thường30888
BQ-1133233CMT8Bình thường 
BQ-1133334CMT8Bình thường 
BQ-1133434CMT8Bình thường 
BQ-1133531NVLBình thường 
BQ-1133631NVLBình thường 
BQ-1133733NVLBình thường 
BQ-1133833NVLBình thường 
BQ-1133935NVLBình thường 
BQ-1134035NVLBình thường 
BQ-1134137NVLBình thường 
BQ-1134240NVLBình thường 
BQ-1134331CMT8Bình thường30888
BQ-1134431CMT8Bình thường 
BQ-1134531CMT8Bình thường30888
BQ-1134631CMT8Bình thường30880
BQ-1134731CMT8Đã bán25331
BQ-1134832CMT8Bình thường 
BQ-1134932CMT8Bình thường 
BQ-1135032CMT8Đã bán11331
BQ-1135133CMT8Bình thường30880
BQ-1135233CMT8Bình thường30880
BQ-1135333CMT8Bình thường 
BQ-1135433CMT8Bình thường 
BQ-1135534CMT8Bình thường 
BQ-1135634CMT8Bình thường 
BQ-1135734CMT8Bình thường 
BQ-1135834CMT8Bình thường 
BQ-1135934CMT8Bình thường 
BQ-1136034CMT8Bình thường 
BQ-1136135CMT8Bình thường 
BQ-1136235CMT8Bình thường30880
BQ-1136335CMT8Bình thường 
BQ-1136435CMT8Bình thường 
BQ-1136535CMT8Bình thường 
BQ-1136635CMT8Bình thường 
BQ-1136735CMT8Bình thường 
BQ-1136835CMT8Bình thường 
BQ-1136935CMT8Bị rách - hỏng 
BQ-1137036CMT8Bình thường30888
BQ-1137136CMT8Bình thường30880
BQ-1137237CMT8Đã bán17908
BQ-1137337CMT8Bình thường30888
BQ-1137438CMT8Bình thường30880
BQ-1137539CMT8Bình thường 
BQ-1137640CMT8Đã bán21619
BQ-1137741CMT8Bình thường 
BQ-1137841CMT8Bình thường30880
BQ-1137942CMT8Bình thường 
BQ-1138042CMT8Đã bán27084
BQ-1138134CMT8Đã bán12572