STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-111133CMT8Bình thường 
BQ-111234THLBình thường 
BQ-111334CMT8Bình thường 
BQ-111435CMT8Bình thường 
BQ-111537CMT8Bình thường 
BQ-111637THLBị mất 
BQ-111735THLBình thường 
BQ-111835THLBình thường 
BQ-111937THLBình thường 
BQ-1111033THLBình thường 
BQ-1111135CMT8Bình thường 
BQ-1111235CMT8Bình thường 
BQ-1111336THLBình thường 
BQ-1111437CMT8Bình thường 
BQ-1111533CMT8Bị rách - hỏng 
BQ-1111634THLBình thường 
BQ-1111735CMT8Bình thường 
BQ-1111836THLBình thường 
BQ-1111936CMT8Bình thường