STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-109133CMT8Đã bán21702
BQ-109234CMT8Đã bán21702
BQ-109334CMT8Đã bán21702
BQ-109435CMT8Bình thường 
BQ-109538CMT8Bình thường 
BQ-109634THLBình thường 
BQ-109734THLBị mất 
BQ-109838THLBình thường 
BQ-109933CMT8Bình thường 
BQ-1091033CMT8Đã bán21702
BQ-1091133THLBình thường 
BQ-1091233THLBình thường 
BQ-1091335THLBị rách - hỏng 
BQ-1091436CMT8Bình thường 
BQ-1091537THLBình thường 
BQ-1091633THLBình thường 
BQ-1091736CMT8Bình thường 
BQ-1091834CMT8Bình thường 
BQ-1091932NVLĐã bán20168
BQ-1092035NVLBình thường 
BQ-1092135NVLBình thường 
BQ-1092237NVLĐã bán23952
BQ-1092337NVLBình thường 
BQ-1092438NVLBình thường 
BQ-1092540NVLBình thường 
BQ-1092635CMT8Bình thường 
BQ-1092737CMT8Bình thường 
BQ-1092837CMT8Đã bán21702
BQ-1092940CMT8Bình thường 
BQ-1093042CMT8Bình thường 
BQ-1093135CMT8Bình thường 
BQ-1093237CMT8Đã bán26117
BQ-1093338CMT8Đã bán26387