STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-108132THLBình thường 
BQ-108232CMT8Đã bán9449
BQ-108331CMT8Bình thường 
BQ-108434CMT8Bình thường 
BQ-108535THLBình thường 
BQ-108635CMT8Bình thường 
BQ-108737THLBình thường 
BQ-108838THLBình thường 
BQ-108938CMT8Bình thường 
BQ-1081040CMT8Bình thường 
BQ-1081133CMT8Bình thường 
BQ-1081235CMT8Bình thường 
BQ-1081336CMT8Bình thường 
BQ-1081442CMT8Bình thường 
BQ-1081532THLBình thường 
BQ-1081633THLĐã bán2461
BQ-1081734THLBình thường 
BQ-1081835THLBình thường 
BQ-1081940THLBình thường 
BQ-1082033CMT8Bình thường 
BQ-1082135CMT8Bình thường 
BQ-1082234CMT8Bình thường