STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-100133CMT8Bình thường 
BQ-100233THLBình thường 
BQ-100334CMT8Bình thường 
BQ-100435CMT8Bình thường 
BQ-100535NVLBình thường 
BQ-100636CMT8Bình thường 
BQ-100737CMT8Bình thường 
BQ-100840THLBình thường 
BQ-100941CMT8Bình thường 
BQ-1001041NVLBình thường 
BQ-1001134NVLBình thường 
BQ-1001235THLBình thường 
BQ-1001336CMT8Bình thường 
BQ-1001436THLBình thường 
BQ-1001533THLBình thường 
BQ-1001634NVLBình thường 
BQ-1001735THLBình thường 
BQ-1001836NVLBình thường 
BQ-1001936NVLBình thường 
BQ-1002037THLBình thường 
BQ-1002139NVLBình thường 
BQ-1002240CMT8Bình thường