STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-097133CMT8Đã bán22461
BQ-097233CMT8Bình thường 
BQ-097333NVLBình thường 
BQ-097434CMT8Đã bán10071
BQ-097534NVLBình thường 
BQ-097635CMT8Bình thường 
BQ-097735CMT8Bình thường 
BQ-097836CMT8Bị rách - hỏng7196
BQ-097938THLBình thường 
BQ-0971044NVLBình thường 
BQ-0971136NVLBình thường 
BQ-0971236THLBình thường 
BQ-0971333THLBình thường 
BQ-0971433THLBình thường 
BQ-0971534THLBình thường 
BQ-0971634NVLBình thường 
BQ-0971735THLBình thường 
BQ-0971835THLBình thường 
BQ-0971935NVLBình thường 
BQ-0972035NVLBình thường 
BQ-0972135NVLBình thường 
BQ-0972236CMT8Bình thường 
BQ-0972338CMT8Đã bán1338
BQ-0972442THLĐã bán2570