STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-088131CMT8Bình thường 
BQ-088232CMT8Đã bán9920
BQ-088332CMT8Bị mất 
BQ-088430CMT8Bình thường 
BQ-088535NVLBình thường 
BQ-088633CMT8Bình thường 
BQ-088734CMT8Đã bán22572
BQ-088835CMT8Đã bán18965
BQ-088935CMT8Đã bán26486
BQ-0881032CMT8Bị mất16410
BQ-0881132CMT8Bình thường 
BQ-0881233CMT8Đã bán18572
BQ-0881333CMT8Đã bán12380
BQ-0881436NVLBình thường 
BQ-0881533NVLBình thường 
BQ-0881635NVLBình thường 
BQ-0881734NVLĐã bán25570
BQ-0881834NVLBình thường 
BQ-0881934NVLBình thường 
BQ-0882032CMT8Bình thường 
BQ-0882134THLBình thường 
BQ-0882234THLBình thường 
BQ-0882334NVLBình thường 
BQ-0882436THLBình thường 
BQ-0882536THLBình thường 
BQ-0882636THLBình thường 
BQ-0882736THLBình thường 
BQ-0882837CMT8Bình thường 
BQ-0882937CMT8Bình thường 
BQ-0883037THLBình thường 
BQ-0883137CMT8Bị rách - hỏng 
BQ-0883237CMT8Bình thường 
BQ-0883337CMT8Bình thường 
BQ-0883438THLBình thường 
BQ-0883538CMT8Bình thường 
BQ-0883638CMT8Bình thường 
BQ-0883738NVLBình thường 
BQ-0883839THLBình thường