STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-087132THLBị mất 
BQ-087232CMT8Đã bán1407
BQ-087332CMT8Bình thường30363
BQ-087432CMT8Đã bán11696
BQ-087533THLBị rách - hỏng 
BQ-087633THLBình thường 
BQ-087733CMT8Đã bán19730
BQ-087833CMT8Bình thường 
BQ-087933CMT8Bình thường 
BQ-0871034THLBình thường 
BQ-0871134CMT8Bình thường30380
BQ-0871235CMT8Bình thường30380
BQ-0871335CMT8Đã bán12952
BQ-0871436CMT8Đã bán5505
BQ-0871533CMT8Bình thường6378
BQ-0871634NVLBình thường 
BQ-0871736CMT8Bình thường30380
BQ-0871833CMT8Bình thường 
BQ-0871937NVLBình thường 
BQ-0872038NVLBình thường 
BQ-0872142CMT8Bình thường 
BQ-0872232NVLĐã bán9944
BQ-0872333NVLBình thường 
BQ-0872436NVLBị mất 
BQ-0872536THLĐã bán1024
BQ-0872636CMT8Đã bán8854
BQ-0872740THLĐã bán17407
BQ-0872832NVLBình thường 
BQ-0872934NVLBình thường 
BQ-0873037NVLBình thường 
BQ-0873140NVLBình thường 
BQ-0873233THLBình thường 
BQ-0873334THLĐã bán20390
BQ-0873437THLBình thường 
BQ-0873538THLĐã bán11219
BQ-0873633CMT8Bình thường 
BQ-0873733CMT8Bị mất 
BQ-0873833CMT8Bình thường 
BQ-0873933CMT8Bị mất 
BQ-0874034CMT8Bình thường 
BQ-0874134THLBình thường 
BQ-0874234THLBình thường 
BQ-0874334CMT8Bình thường 
BQ-0874435CMT8Bình thường30380
BQ-0874535THLBình thường 
BQ-0874636CMT8Bình thường 
BQ-0874736THLBình thường 
BQ-0874836CMT8Bình thường 
BQ-0874937THLBình thường 
BQ-0875037THLBình thường 
BQ-0875137CMT8Bình thường 
BQ-0875238CMT8Đã bán14623
BQ-0875338CMT8Đã bán22447
BQ-0875440CMT8Đã bán12899
BQ-0875540CMT8Bình thường 
BQ-0875641CMT8Bình thường 
BQ-0875743CMT8Đã bán12654
BQ-0875836CMT8Bình thường 
BQ-0875933NVLBình thường 
BQ-0876046THLBình thường