STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-086132NVLBình thường 
BQ-086232THLBình thường 
BQ-086332CMT8Bình thường 
BQ-086432CMT8Bình thường 
BQ-086533THLBình thường 
BQ-086633CMT8Bình thường 
BQ-086734CMT8Bình thường 
BQ-086834THLBình thường 
BQ-086935NVLBình thường 
BQ-0861035THLBình thường 
BQ-0861136NVLBình thường 
BQ-0861236THLBình thường 
BQ-0861336CMT8Bình thường 
BQ-0861439NVLBình thường 
BQ-0861540CMT8Đã bán7002
BQ-0861632THLBình thường 
BQ-0861734THLBình thường 
BQ-0861832NVLBình thường 
BQ-0861933NVLBình thường 
BQ-0862034NVLBình thường 
BQ-0862134CMT8Bình thường