STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-083133CMT8Bình thường 
BQ-083234CMT8Bình thường 
BQ-083334THLBình thường 
BQ-083434THLBình thường 
BQ-083535CMT8Bình thường 
BQ-083635CMT8Bình thường 
BQ-083735THLBình thường 
BQ-083836CMT8Bình thường 
BQ-083936THLĐã bán8864
BQ-0831037CMT8Đã bán9744
BQ-0831138CMT8Bình thường 
BQ-0831242CMT8Bình thường 
BQ-0831344THLBình thường 
BQ-0831435THLBình thường 
BQ-0831538THLBình thường 
BQ-0831640THLBình thường 
BQ-0831833THLBình thường 
BQ-0831933CMT8Bình thường 
BQ-0832032NVLBị mất 
BQ-0832136NVLBình thường 
BQ-0832236NVLBình thường 
BQ-0832336NVLBình thường 
BQ-0832436NVLBình thường 
BQ-0832536NVLBình thường 
BQ-0832636CMT8Bình thường 
BQ-0832737CMT8Bình thường 
BQ-0832837NVLBình thường