STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-075132NVLBình thường 
BQ-075232NVLBình thường 
BQ-075332CMT8Bình thường 
BQ-075432CMT8Bình thường 
BQ-075533NVLBình thường 
BQ-075633NVLBình thường 
BQ-075733CMT8Bình thường 
BQ-075833CMT8Bình thường 
BQ-075933CMT8Bình thường 
BQ-0751033CMT8Bình thường 
BQ-0751133CMT8Bình thường 
BQ-0751234NVLBình thường 
BQ-0751334CMT8Bình thường 
BQ-0751434CMT8Bình thường 
BQ-0751534CMT8Bình thường 
BQ-0751635CMT8Bình thường 
BQ-0751736NVLBình thường 
BQ-0751836CMT8Bình thường 
BQ-0751938NVLBình thường 
BQ-0752040CMT8Bình thường