STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-061133THLBình thường 
BQ-061233THLBình thường 
BQ-061333CMT8Bình thường 
BQ-061434CMT8Bình thường 
BQ-061535THLBình thường 
BQ-061635THLBình thường 
BQ-061735CMT8Bình thường 
BQ-061837CMT8Đã bán12544
BQ-061938CMT8Bình thường 
BQ-0611034THLBình thường 
BQ-0611134CMT8Bình thường 
BQ-0611235CMT8Bình thường 
BQ-0611336THLBình thường 
BQ-0611436CMT8Bình thường 
BQ-0611536CMT8Bình thường 
BQ-0611637THLBình thường 
BQ-0611738THLBình thường 
BQ-0611839THLBình thường