STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-056A132CMT8Đã bán16272
BQ-056A230CMT8Bình thường 
BQ-056A332CMT8Đã bán6182
BQ-056A431CMT8Bình thường 
BQ-056A532CMT8Bình thường 
BQ-056A631CMT8Bình thường 
BQ-056A731CMT8Bình thường 
BQ-056A831CMT8Bình thường 
BQ-056A932CMT8Bình thường 
BQ-056A1032CMT8Bình thường 
BQ-056A1131CMT8Bình thường 
BQ-056A1231CMT8Bình thường 
BQ-056A1331CMT8Bình thường 
BQ-056A1431CMT8Bình thường 
BQ-056A1532CMT8Bình thường 
BQ-056A1632CMT8Bình thường 
BQ-056A1733CMT8Bình thường 
BQ-056A1833CMT8Bình thường 
BQ-056A1933CMT8Bình thường 
BQ-056A2034CMT8Bình thường 
BQ-056A2134CMT8Bình thường 
BQ-056A2234CMT8Bình thường 
BQ-056A2334CMT8Bình thường 
BQ-056A2434CMT8Bình thường 
BQ-056A2537CMT8Đã bán19782
BQ-056A2639CMT8Đã bán761
BQ-056A2740CMT8Bị mất 
BQ-056A2832CMT8Bình thường 
BQ-056A2937CMT8Bình thường