STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-056132THLBình thường 
BQ-056232THLĐã bán22398
BQ-056331NVLBình thường 
BQ-056432NVLBình thường 
BQ-056533THLĐã bán25331
BQ-056633THLBình thường 
BQ-056733THLĐã bán921
BQ-056833NVLBình thường 
BQ-056933NVLBình thường 
BQ-0561033NVLBình thường 
BQ-0561133NVLBình thường 
BQ-0561235THLĐã bán1193
BQ-0561335THLBình thường 
BQ-0561436THLBình thường 
BQ-0561536NVLBình thường 
BQ-0561636NVLBình thường 
BQ-0561737THLBình thường 
BQ-0561837NVLBình thường 
BQ-0561938THLBình thường 
BQ-0562050NVLBình thường 
BQ-0562132THLBình thường 
BQ-0562232THLBình thường 
BQ-0562333THLBình thường 
BQ-0562433THLBình thường 
BQ-0562532NVLBình thường 
BQ-0562633NVLBình thường 
BQ-0562734NVLBình thường 
BQ-0562835NVLBình thường