STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-054132THLBị mất 
BQ-054232NVLBình thường 
BQ-054333CMT8Bình thường 
BQ-054433CMT8Bình thường 
BQ-054533CMT8Bình thường 
BQ-054633NVLBình thường 
BQ-054734CMT8Bình thường 
BQ-054834NVLBình thường 
BQ-054935CMT8Bị mất20259
BQ-0541035THLĐã bán26467
BQ-0541135THLBình thường 
BQ-0541235NVLBình thường 
BQ-0541335NVLBình thường 
BQ-0541435NVLBình thường 
BQ-0541536CMT8Bình thường 
BQ-0541637CMT8Bình thường 
BQ-0541740CMT8Bình thường 
BQ-0541833THLBình thường 
BQ-0541934THLBình thường 
BQ-0542035THLBình thường 
BQ-0542133THLBị rách - hỏng 
BQ-0542236NVLBình thường 
BQ-0542338THLBình thường 
BQ-0542438NVLBình thường 
BQ-0542539CMT8Bình thường 
BQ-0542639CMT8Bình thường 
BQ-0542736CMT8Bình thường 
BQ-0542839CMT8Bình thường