STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-052132CMT8Bình thường 
BQ-052232CMT8Bị mất 
BQ-052330THLBình thường 
BQ-052432THLBình thường 
BQ-052533CMT8Bình thường 
BQ-052633CMT8Bị mất 
BQ-052733THLBình thường 
BQ-052833NVLĐã bán21058
BQ-052935CMT8Đã bán15934
BQ-0521035NVLĐã bán21058
BQ-0521138CMT8Bình thường 
BQ-0521240CMT8Bình thường 
BQ-0521340CMT8Bình thường 
BQ-0521440THLBình thường 
BQ-0521540NVLBình thường 
BQ-0521634CMT8Đã bán25223
BQ-0521734CMT8Bình thường 
BQ-0521836CMT8Bình thường 
BQ-0521936THLBình thường 
BQ-0522038THLBình thường 
BQ-0522132NVLĐã bán21058
BQ-0522233NVLĐã bán21058
BQ-0522334NVLĐã bán21058
BQ-0522434THLBình thường 
BQ-0522536NVLBình thường 
BQ-0522637CMT8Bình thường 
BQ-0522738NVLĐã bán21058