STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-036132THLBình thường 
BQ-036233CMT8Bình thường 
BQ-036333CMT8Bình thường 
BQ-036433THLBình thường 
BQ-036534CMT8Bình thường 
BQ-036635CMT8Bình thường 
BQ-036735CMT8Bình thường 
BQ-036835CMT8Bình thường 
BQ-036935CMT8Bình thường 
BQ-0361035CMT8Bình thường 
BQ-0361135CMT8Bình thường 
BQ-0361235CMT8Bình thường 
BQ-0361335THLBình thường 
BQ-0361435NVLBình thường 
BQ-0361535NVLBình thường 
BQ-0361635NVLBình thường 
BQ-0361736CMT8Bình thường 
BQ-0361840CMT8Bình thường 
BQ-0361942THLBình thường 
BQ-0362032NVLBị mất 
BQ-0362133NVLBình thường 
BQ-0362234CMT8Bình thường 
BQ-0362334CMT8Bình thường 
BQ-0362435THLBình thường 
BQ-0362535THLBình thường 
BQ-0362635THLBình thường 
BQ-0362736THLBình thường 
BQ-0362838CMT8Bình thường 
BQ-0362938CMT8Bình thường 
BQ-0363040NVLBình thường 
BQ-0363144CMT8Bình thường 
BQ-0363235NVLBình thường 
BQ-0363333NVLBình thường 
BQ-0363433CMT8Bình thường 
BQ-0363533CMT8Bình thường 
BQ-0363633CMT8Bình thường 
BQ-0363733CMT8Bình thường 
BQ-0363834CMT8Bình thường 
BQ-0363934CMT8Bình thường 
BQ-0364035CMT8Bình thường 
BQ-0364135CMT8Bình thường 
BQ-0364236CMT8Bình thường