STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-035132CMT8Bình thường 
BQ-035232CMT8Bình thường 
BQ-035331THLBình thường 
BQ-035433CMT8Bình thường 
BQ-035533CMT8Đã bán8206
BQ-035633CMT8Bình thường 
BQ-035734CMT8Bình thường 
BQ-035835CMT8Bình thường 
BQ-035935CMT8Bình thường 
BQ-0351037CMT8Đã bán12543
BQ-0351140CMT8Bình thường 
BQ-0351240THLBình thường 
BQ-0351332THLBình thường 
BQ-0351433THLBình thường 
BQ-0351534THLBình thường 
BQ-0351634THLBình thường 
BQ-0351735CMT8Đã bán15587
BQ-0351833THLBình thường 
BQ-0351935THLBình thường