STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-033132NVLBình thường 
BQ-033232THLBình thường 
BQ-033332CMT8Bình thường 
BQ-033433NVLBình thường 
BQ-033533THLBình thường 
BQ-033633CMT8Bình thường 
BQ-033733CMT8Bình thường 
BQ-033834NVLBình thường 
BQ-033934NVLBình thường 
BQ-0331034THLBình thường 
BQ-0331134CMT8Bình thường 
BQ-0331234CMT8Bình thường 
BQ-0331334CMT8Bình thường 
BQ-0331434CMT8Bình thường 
BQ-0331534CMT8Bình thường 
BQ-0331634CMT8Bình thường 
BQ-0331735NVLBình thường 
BQ-0331835THLBình thường 
BQ-0331935CMT8Bình thường 
BQ-0332036NVLBình thường 
BQ-0332136THLBình thường 
BQ-0332238NVLBình thường 
BQ-0332338CMT8Bình thường 
BQ-0332440THLĐã bán11219
BQ-0332540THLBình thường 
BQ-0332640CMT8Bình thường 
BQ-0332733CMT8Bình thường 
BQ-0332834CMT8Bình thường 
BQ-0332932CMT8Bình thường 
BQ-0333034CMT8Bình thường 
BQ-0333134CMT8Bình thường 
BQ-0333235CMT8Bình thường 
BQ-0333335CMT8Bình thường 
BQ-0333435CMT8Bình thường 
BQ-0333536CMT8Bình thường 
BQ-0333639CMT8Bình thường 
BQ-0333734THLBình thường 
BQ-0333834THLBình thường 
BQ-0333934THLBình thường