STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-029130THLBình thường 
BQ-029232CMT8Đã bán2524
BQ-029332CMT8Bị rách - hỏng 
BQ-029432CMT8Bình thường 
BQ-029532CMT8Bình thường 
BQ-029633NVLBình thường 
BQ-029733THLBị rách - hỏng26316
BQ-029833CMT8Bình thường 
BQ-029933CMT8Bị rách - hỏng 
BQ-0291033CMT8Bình thường 
BQ-0291134CMT8Bình thường 
BQ-0291235CMT8Bình thường 
BQ-0291334CMT8Đã bán16615
BQ-0291434NVLBình thường 
BQ-0291535CMT8Bình thường 
BQ-0291635CMT8Đã bán 
BQ-0291735CMT8Bị rách - hỏng 
BQ-0291835CMT8Đã bán11649
BQ-0291936THLBình thường24559
BQ-0292037NVLBình thường 
BQ-0292138THLBình thường 
BQ-0292238CMT8Bình thường 
BQ-0292338NVLBình thường 
BQ-0292439THLBị mất 
BQ-0292540CMT8Bình thường 
BQ-0292634THLBình thường 
BQ-0292734THLBình thường 
BQ-0292835THLBình thường 
BQ-0292936NVLBình thường 
BQ-0293032NVLBình thường 
BQ-0293134NVLBình thường 
BQ-0293236NVLBình thường 
BQ-0293338NVLBị mất