STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-022134THLBình thường 
BQ-022234CMT8Bình thường 
BQ-022335THLBình thường 
BQ-022435THLBình thường 
BQ-022536THLBình thường 
BQ-022636CMT8Bình thường 
BQ-022737THLBình thường 
BQ-022837CMT8Bình thường 
BQ-022937CMT8Bình thường 
BQ-0221038NVLBình thường 
BQ-0221139NVLBình thường 
BQ-0221242THLBình thường 
BQ-0221344CMT8Bình thường 
BQ-0221433THLBình thường 
BQ-0221537NVLBình thường 
BQ-0221633CMT8Bình thường 
BQ-0221734NVLBình thường 
BQ-0221835NVLBình thường 
BQ-0221935NVLBình thường 
BQ-0222035CMT8Bình thường 
BQ-0222134CMT8Đã bán8202
BQ-0222235CMT8Bình thường