STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-017130CMT8Bình thường 
BQ-017232CMT8Bình thường 
BQ-017331CMT8Bình thường 
BQ-017432CMT8Đã bán25004
BQ-017531THLBình thường 
BQ-017630THLBình thường 
BQ-017732NVLBình thường 
BQ-017832NVLBình thường 
BQ-017933CMT8Bình thường 
BQ-0171033CMT8Bình thường 
BQ-0171133NVLBình thường 
BQ-0171234CMT8Bình thường 
BQ-0171334CMT8Bình thường 
BQ-0171434CMT8Bình thường 
BQ-0171534THLĐã bán13289
BQ-0171634THLBình thường 
BQ-0171734NVLBình thường 
BQ-0171834NVLBình thường 
BQ-0171935CMT8Bình thường 
BQ-0172035THLBình thường 
BQ-0172135THLBình thường 
BQ-0172235NVLBình thường 
BQ-0172337NVLBình thường 
BQ-0172440CMT8Bình thường 
BQ-0172533THLBình thường 
BQ-0172636CMT8Bình thường 
BQ-0172736CMT8Bình thường