STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-012A132CMT8Bình thường 
BQ-012A232CMT8Bình thường 
BQ-012A332THLBình thường 
BQ-012A433CMT8Bình thường 
BQ-012A533CMT8Bình thường 
BQ-012A633THLBình thường 
BQ-012A734CMT8Bình thường 
BQ-012A834THLBình thường 
BQ-012A935CMT8Bình thường 
BQ-012A1035CMT8Bình thường 
BQ-012A1135THLBình thường 
BQ-012A1236CMT8Bình thường 
BQ-012A1336THLBình thường 
BQ-012A1437CMT8Bình thường 
BQ-012A1537CMT8Bình thường 
BQ-012A1637THLBình thường 
BQ-012A1738CMT8Bình thường 
BQ-012A1840CMT8Bình thường 
BQ-012A1945CMT8Bình thường 
BQ-012A2046THLBình thường 
BQ-012A2150CMT8Đã bán13141
BQ-012A2250THLBình thường 
BQ-012A2335CMT8Bình thường