STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-009132THLBình thường 
BQ-009232CMT8Bình thường 
BQ-009333THLBình thường 
BQ-009433THLBình thường 
BQ-009533THLBình thường 
BQ-009633CMT8Bình thường 
BQ-009733CMT8Bình thường 
BQ-009834THLBình thường 
BQ-009934THLBình thường 
BQ-0091034CMT8Bình thường 
BQ-0091134CMT8Bình thường 
BQ-0091234CMT8Bình thường 
BQ-0091334CMT8Bình thường 
BQ-0091435THLBình thường 
BQ-0091535THLBình thường 
BQ-0091635THLBình thường 
BQ-0091735THLBình thường 
BQ-0091835CMT8Bình thường 
BQ-0091935CMT8Bình thường 
BQ-0092035CMT8Đã bán17167
BQ-0092136CMT8Đã bán568
BQ-0092236CMT8Bình thường 
BQ-0092336CMT8Thanh lý 
BQ-0092436THLBình thường 
BQ-0092537THLBình thường 
BQ-0092637CMT8Bình thường 
BQ-0092740THLBình thường 
BQ-0092842CMT8Bình thường 
BQ-0092945THLBình thường 
BQ-0093050CMT8Đã bán20747
BQ-0093138CMT8Thanh lý 
BQ-0093232CMT8Bình thường 
BQ-0093333CMT8Bình thường 
BQ-0093433CMT8Bình thường 
BQ-0093533CMT8Bình thường 
BQ-0093635CMT8Bình thường 
BQ-0093736CMT8Bình thường 
BQ-0093840CMT8Bình thường