STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-007132CMT8Bình thường 
BQ-007230THLBình thường 
BQ-007332NVLBình thường 
BQ-007432NVLBình thường 
BQ-007533CMT8Đã bán26872
BQ-007633CMT8Thanh lý 
BQ-007733THLBị rách - hỏng 
BQ-007834CMT8Bình thường 
BQ-007934CMT8Đã bán6770
BQ-0071034THLBình thường 
BQ-0071134THLBình thường 
BQ-0071234NVLBình thường 
BQ-0071335CMT8Bình thường 
BQ-0071435CMT8Bình thường 
BQ-0071535THLBình thường 
BQ-0071635THLBình thường 
BQ-0071735NVLĐã bán20508
BQ-0071836CMT8Bình thường 
BQ-0071936THLBị rách - hỏng 
BQ-0072036NVLBình thường 
BQ-0072137THLBình thường 
BQ-0072239CMT8Đã bán21422
BQ-0072340CMT8Bình thường 
BQ-0072440THLBị mất 
BQ-0072540NVLBình thường 
BQ-0072633THLBình thường 
BQ-0072733NVLBình thường 
BQ-0072834NVLBình thường 
BQ-0072935NVLBình thường 
BQ-0073035NVLBị mất 
BQ-0073136CMT8Bình thường 
BQ-0073235CMT8Bình thường