STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
BQ-003132NVLBình thường 
BQ-003232CMT8Bình thường 
BQ-003332CMT8Bình thường 
BQ-003431CMT8Bình thường 
BQ-003529CMT8Bình thường 
BQ-003632CMT8Bình thường 
BQ-003733CMT8Bình thường 
BQ-003833THLBình thường 
BQ-003934THLBình thường 
BQ-0031036CMT8Bình thường 
BQ-0031132THLBình thường 
BQ-0031232THLBình thường 
BQ-0031332THLBình thường 
BQ-0031433THLBình thường 
BQ-0031535THLBình thường 
BQ-0031635CMT8Bình thường 
BQ-0031736THLĐã bán10436
BQ-0031837THLBình thường 
BQ-0031937CMT8Đã bán27803
BQ-0032032NVLBình thường 
BQ-0032132NVLBình thường 
BQ-0032233NVLBình thường 
BQ-0032333NVLBị rách - hỏng 
BQ-0032433CMT8Bình thường 
BQ-0032533CMT8Bình thường 
BQ-0032634NVLBình thường 
BQ-0032734CMT8Bình thường 
BQ-0032835NVLBình thường 
BQ-0032935CMT8Bình thường 
BQ-0033035CMT8Bình thường 
BQ-0033135CMT8Bị mất 
BQ-0033236NVLBình thường 
BQ-0033336CMT8Bị mất 
BQ-0033436CMT8Bị mất 
BQ-0033536CMT8Bình thường 
BQ-0033636CMT8Đã bán20900
BQ-0033737NVLBình thường 
BQ-0033833CMT8Bình thường