STT 
Size 
CN 
Trạng thái 
Số HĐ 
AB-010133CMT8Bình thường 
AB-010233CMT8Bình thường 
AB-010333CMT8Bình thường 
AB-010433CMT8Đã bán21730
AB-010533CMT8Bình thường 
AB-010634CMT8Bình thường 
AB-010734CMT8Bình thường 
AB-010834CMT8Bình thường 
AB-010934CMT8Bình thường 
AB-0101034CMT8Bình thường 
AB-0101135CMT8Bình thường 
AB-0101235CMT8Bình thường 
AB-0101335CMT8Bình thường 
AB-0101435CMT8Bình thường 
AB-0101535CMT8Bình thường 
AB-0101636CMT8Bình thường 
AB-0101736CMT8Bình thường 
AB-0101836CMT8Bình thường 
AB-0101936CMT8Bình thường 
AB-0102036CMT8Bình thường 
AB-0102138CMT8Bình thường 
AB-0102240CMT8Bình thường 
AB-0102342CMT8Bình thường